โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
 
ลำดับที่
รายการ
อายุ 20-30 ปี
อายุ 31-40 ปี
อายุ 41-50 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
  ► ตรวจร่างกายโดยแพทย์ทั่วไป Physician Examination
2
  ► ตรวจวัดดัชนีมวลกาย Body Mass index
3
  ► ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
4
  ► ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
5
  ► ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
6
  ► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
7
  ► ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
8
  ► ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
9
  ► ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL 
10
  ► ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL 
11
  ► ตรวจการทำงานของตับ ALT
12
  ► ตรวจการทำงานของไต Creatinine
13
  ► ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  Urine Examination
14
  ► ตรวจกรดยูริคในเลือด Uric Acid
 
 
15
  ► ตรวจการทำงานของตับ AST
 
 
16
  ► ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phos
 
 
 
 
17
  ► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c
 
 
 
 
18
  ► ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
19
  ► ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti - HBs
20
  ► ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 
 
 
 
21
  ► ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 
 
 
 
 
 
22
  ► ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 
 
 
 
 
 
23
  ► ตรวจอุจจาระ Stool Occult Blood
 
 
 
 
 
 
24
  ► ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
 
 
 
 
 
 
 
25
  ► ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear
 
 
 
 
 
 
 
26
  ► ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep plus HPV
 
 
 
 
 
 
27
  ► ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram
 
 
 
 
 
 
 
28
  ► ตรวจวัดมวลกระดูก Ultrasound Bone Densitometer
 
 
 
 
29
  ► ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน   U/S Upper Abdomen
 
 
 
30
  ► ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง  U/S Lower Abdomen
 
 
 
ราคาปกติ
4,170
4,170
6,250
7,825
9,850
12,350
12,350
16,730
ราคาพิเศษ
3,300
3,300
5,300
6,900
8,500
11,000
10,000
15,000
 
 
หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-417070-9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109