โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมผ่าตัดคลอด (Delivery Package)

 โปรแกรมผ่าตัดคลอด (Delivery Package)

ลำดับที่
รายการตามแพคเกจ
ห้องStandart
ห้อง Mini VIP
ห้อง VIP
1
  ► ค่าห้องพักตามแพคเกจสำหรับมารดา (3 วัน 3 คืน)
heart
heart
heart
2
  ► ค่าอาหารและของว่างในแพคเกจสำหรับมารดา
heart
heart
heart
3
  ► ค่าห้องสำหรับทารกแรกเกิด และการบริบาลทารก ( 24 ช.ม.แรก)
heart
heart
heart
4
  ► ค่าห้องปฎิบัติการ
   - ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดสำหรับมารดา (CBC)
   - ตรวจปัสสาวะ (UA)
   - ค่าเจาะเลือด
heart
heart
heart
5
  ►ค่ายาและวัคซีน
   - วัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรค สำหรับทารก
   - วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
heart
heart
heart
6
  ► ค่ายาระงับความรู้สึกในการผ่าคลอด
heart
heart
heart
7
  ► ค่าห้องผ่าตัดและเครื่องมือทางการแพทย์
heart
heart
heart
8
  ► ค่ากุมารแพทย์รับเด็ก
heart
heart
heart
9
  ► ชุดของใช้สำหรับมารดาขณะพักในโรงพยาบาล
heart
heart
heart
10
  ► ชุดของใช้สำหรับทารกแรกเกิด
heart
heart
heart
11
  ► บัตรครอบครัวคุณภาพ (ฟรี 1 ปี)
heart
heart
heart
12
  ► ภาพถ่ายทารกแรกเกิด
heart
heart
heart
 
ราคาแพคเกจ
37,600
42,200
47,000
หมายเหตุ : - อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมค่าแพทย์ พยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่ารักษาในกรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ครรภ์เป็นพิษ ครรภ์เป็นแฝด
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่ารักษาและค่ายา ในกรณีมารดาและบัตรมีภาวะแทรกซ้อน เช่น มารดาตกเลือดหลังคลอด แผลอักเสบ
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่ารักษาและค่ายา ในกรณีที่ทารกตัวเหลืองหลังคลอด ทารกติดเชื้อหลังคลอด
                     - แพคเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าห้องพัก ค่ายา และค่าบริการนอกเหนือจากจำนวนวันที่กำหนด
                     - แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือส่วนลดอื่นๆ ได้

 
อัตราค่าบริการเพิ่มเติม
ลำดับที่
รายการ
อัตราค่าบริการ
1
  ► ทำหมัน
5,000 บาท
2
  ►ผ่าตัดไส้ติ่ง
5,000 บาท
3
  ►กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
300 บาท
4
  ►ค่าบริการฝากเลี้ยงหลัง 24 ช.ม. แรก
1,000 บาท / 24 ช.ม.
500 บาท / 12 ช.ม.
หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการรูปภาพเด็กพร้อมรอยเท้า สามารถติดต่อได้ที่แผนกเด็กอ่อน
เวลาทำการ (Clinic Hours)
จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี       10.00 - 16.00 น.
เสาร์    10.00 - 16.00 น.
*   โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายการตรวจ เงื่อนไขการยกเลิกโปรแกรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช (โครงการแม่และเด็ก) หรือติดต่อนัดหมาย
โทร 0-3241-7070-9 ต่อ 1635, 1385