โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Be Healthy

โปรแกรรมตรวจสุขภาพ Be Healthy

ลำดับรายการตรวจอายุ 30 ปีอายุ 31-44 ปีอายุ 45 ปีขึ้นไป
1   ► ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physician Examination
2   ► ตรวจวัดดัชนีมวลกาย Body Mass Index
3   ► ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  CBC
4   ► ตรวจการทำงานของไต  BUN
5   ► ตรวจการทำงานของไต Creatinine
6   ► ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์แบบ UA
7   ► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
8   ► ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Cholesterol
9   ► ตรวจหาระดับไขมันในเลือด Triglyceride
10   ► ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL
11   ► ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL
12   ► ตรวจการทำงานของตับ  LFT
13   ► ตรวจเอกซเรย์ปอดและทรวงอก Chest X-ray
14   ► ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric Acid 
15   ► ตรวจวัดการมองเห็น/ตรวจวัดความดันลูกตา       
16   ► ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
ราคาปกติ4,2204,3604,560
ราคาพิเศษ3,2003,3003,600

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกตรวจสุขภาพ โทร 032-417070-9 ต่อ 4109