โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ลำดับที่
รายการ
ชาย
หญิง
1
  ► ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์  Physician Examination
heart
heart
2
  ► ตรวจวัดดัชนีมวลกาย Body Mass index
heart
heart
3
  ► ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
heart
heart
4
  ► ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  Urine Analysis
heart
heart
5
  ► ตรวจการเป็นพาหะนำโรคธาลัสซีเมีย HB Typing
heart
heart
6
  ► ตรวจหากามโรค (ซิฟิลิส) VDRL
heart
heart
7
  ► ตรวจหาเชื้อไวรัส เอช ไอ วี  HIV
heart
heart
8
  ► ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HbsAg
heart
heart
9
  ► ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
heart
heart
10
  ► ตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อหัดเยอรมัน Rubella lgG
 
heart
11
  ► ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง U/S Lower Abdomen
 
heart
12
  ► ตรวจวิเคราะห์ปริมาณและความเข้มแข็งของเชื้ออสุจิ Semenalysis
heart
 
ราคาปกติ
3,400
5,390
ราคาพิเศษ
2,500
4,500
 

เตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว เพื่อลูกน้อยแข็งแรงสมบูรณ์โดยค้นหาสิ่งสำคัญซึ่งอาจส่งผลต่อลูกน้อยไปตลอดชีวิต 
คุณสามารถป้องกันได้เพียง "เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการตั้งครรภ์"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-417070-9  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109