โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 1-6 เดือน

โปรแกรม Well Baby Vaccine  ช่วงอายุ 1-6 เดือน

อายุ
ชนิดของวัคซีน (ช่วงอายุ 1 - 6 เดือน)
1 เดือน
  ► วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน
  ► วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
4 เดือน
  ► วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ)
6 เดือน
  ►วัคซีนป้องกัน 6 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ ไวรัสตับอักเสบบี) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
ราคาปกติ 7,016 บาท
ราคาพิเศษ 5,400 บาท

 

 

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ:โทร.032-417-070-9
 แผนกกุมารเวช ต่อ 1385 เวลา 08.00-17.00 น.