โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม Well Baby Vaccine ช่วงอายุ 9-18 เดือน

โปรแกรม Well Baby Vaccine  ช่วงอายุ 9-18 เดือน

อายุ
ชนิดของวัคซีน (ช่วงอายุ 9-18 เดือน)
9 เดือน
  ► วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี เข็มที่ 1 + ประเมินพัฒนาการเด็ก
10 เดือน
  ► วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
13 เดือน
  ► วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส + ประเมินพัฒนาการเด็ก
14 เดือน
  ► วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจอี เข็มที่ 2
18 เดือน
  ► วัคซีนป้องกัน 5 โรค (คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ) + ประเมินพัฒนาการเด็ก
ราคาปกติ 6,360 บาท
ราคาพิเศษ 4,900 บาท

 
กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการรับบริการ : โทร.032-417-070-9

 แผนกกุมารเวช ต่อ 1385 เวลา 08.00-17.00 น.